ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання туристичних послуг

 

Ця Публічна оферта (далі – «Оферта») адресована невизначеному колу осіб, які є користувачами сайту:  https://www.vstours.ks.ua/ (далі – «Сайт»).

Оферта є публічною пропозицією фізичної особи – підприємця Новосадової Тетяни Леонідівни, що представляє Туристичне агентство “Вокруг Света Tours” (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 277166 від 25.06.2020), керуючись ст.ст. 202-204, 626, 627, 633, 641 Цивільного кодексу України, ст.ст. 20, 24  Закону України «Про туризм», іншими нормами чинного законодавства України, укласти цей Договір публічної оферти про надання туристичних послуг (надалі -  Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче.

Вчинення будь-якою особою дій за допомогою Інтернет-ресурсу  https://www.vstours.ks.ua по замовленню туристичних послуг свідчить про прийняття особою всіх умов даної Оферти.

 

 • 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Агентство – Туристичне агентство “Вокруг Света Tours”, яке представляє фізична особа – підприємець Новосадова Тетяна Леонідівна. Агентство діє на умовах партнерських / агентських / субагентських та інших договорів з іншими суб’єктами туристичної діяльності, перевізниками тощо.  "Туристичне агентство “Вокруг Света Tours” є комерційним найменуванням та застосовується на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг № 277166 від 25.06.2020.

1.2. Турагент – фізична особа – підприємець Новосадова Тетяна Леонідівна, що зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за номером UA373524790000026005060153757, платник  єдиного податку, розмір фінансового забезпечення цивільної відповідальності Турагента перед туристами, наданого Публічним Акціонерним Товариством “Комерційний банк “ГЛОБУС” становить 2000 (дві тисячі) євро, гарантія №27491 від 23.12.2021 року, який реалізує туристичні послуги відповідно до чинного законодавства України та є стороною Договору.

1.3. Сайт – Інтернет-ресурс https://www.vstours.ks.ua/, через функціонал якого здійснюється надання послуг Користувачам.

1.4. Сервіси – сукупність послуг, що надаються Агентством Користувачам відповідно до цього Договору на платній або безоплатній основі, щодо пошуку туристичних послуг, квитків, страхування, надання доступу до системи бронювання та надання інших послуг, передбачених цим Договором.

1.5. Публічна Оферта – розміщена на Сайті чинна пропозиція Агентства про надання послуг, звернена до необмеженого кола осіб.

1.6. Акцепт – повне і безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення Користувачем дій щодо підтвердження своєї згоди з умовами Договору у порядку, визначеному цим Договором. Крім того, Оферта вважається прийнятою Користувачем у разі здійснення ним грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті.

1.7. Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, яка акцептувала Оферту, є стороною Договору про надання послуг та здійснює доступ до Сайту з метою використання сервісів Сайту.

1.8. Персональні дані – відомості, що надані Користувачем при здійсненні бронювання на Сайті та проведенні оплати, відповідно до даного Договору та чинного законодавства України.

1.9. Бронювання — належним чином створений на Сайті запит на придбання самостійно обраних Користувачем послуг та/або квитків, що передбачає закріплення обраних послуг та/або квитків за конкретною особою (або особами) та підтверджується і приймається Агентством. Будь-яке бронювання буде вважатися прийнятим Агентством лише після отримання підтвердження про оплату вартості послуг та/або квитків від Користувача.

1.10. Система бронювання — інформаційна система, що містить відомості про повний перелік квитків, доступних для бронювання та купівлі на Сайті (в тому числі інформація про розклад рейсів, норми перевезення, категорії та характеристики транспортних засобів, дані про види транспортних засобів, наявність вільних місць, вартість квитків та/або інша інформація, визначена Агентством), а також відомості про повний перелік туристичних послуг, доступних для бронювання та придбання на Сайті.

1.11. Турист – особа, яка вказується Користувачем при бронюванні туристичної послуги та/або квитка та/або здійсненні інших дій та яка буде безпосереднім споживачем відповідної послуги.

1.12. Туристичний продукт – розроблений комплекс туристичних послуг, в тому числі Тур, який Турагент пропонує для реалізації Користувачам (Туристам) на умовах, зазначених в даному Договорі.

1.13. Тур – туристична поїздка за певним маршрутом у конкретні терміни, в якій визначено комплекс туристичних послуг.

1.14. Туристична послуга – окремою туристичною послугою вважається послуга перевезення (на підставі бронювання та придбання квитка), оформлення полісу туристичного страхування, бронювання місць і номерів у готелі, організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг тощо. Інформація про вартість послуг може перебувати на сторінках інших веб-ресурсів.

1.15. Платіжна система – платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів від Користувача за послуги, доступні для придбання на Сайті, на рахунок Турагента,  іншого суб’єкта туристичної діяльності, перевізника тощо.

 

 • 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є відносини між Агентством (представленим Турагентом) та Користувачем (далі також «Сторони») щодо надання Агентством Користувачу послуг з бронювання, оформлення, продажу туристичних послуг та/або квитків за допомогою технічних можливостей і функціоналу Сайту. Цей Договір встановлює правила й умови здійснення бронювання та оплати Користувачем туристичної послуги.

2.2. Доведення тексту цього Договору до Користувача на Сайті є публічною офертою Агентства, на підставі якої Агентство (представлене Турагентом) укладає Договір з будь-яким з Користувачів, який погодиться на його укладення, а також встановлює правила, обов’язкові для виконання під час здійснення бронювання та/або замовлення туристичної послуги.

2.3. Укладення цього Договору здійснюється шляхом приєднання Користувачем до цього Договору, тобто за допомогою акцепту (прийняття) Користувачем умов цього Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень. Акцепт Оферти означає, що Користувач згоден з усіма її положеннями, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору.

2.4. Будь-які дії Користувача, спрямовані на здійснення бронювання та оплату туристичних послуг за допомогою функціоналу Сайту, означають автоматичний, повний і беззастережний акцепт Оферти.

2.5. Незнання умов цієї Оферти не звільняє від необхідності їх дотримання, а також від відповідальності за недотримання умов Договору.

2.6. Якщо Користувач не погоджується з умовами цього Договору, він не повинен бронювати та оплачувати туристичні послуги за допомогою сервісів Сайту.

2.7. Місцем укладення цього Договору Сторони визнають місцезнаходження Агентства.

2.8. Цей публічний договір-оферта вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту підтвердження Користувачем своєї згоди з його умовами за допомогою відповідних інформаційних систем Агентства та функціоналу Сайту, в тому числі шляхом підтвердження своєї згоди через відповідні SMS-повідомлення, листи на електронну адресу Користувача тощо.

 

 • 3. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ТА ЗАМОВЛЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

3.1. Агентство надає послуги Користувачу на підставі бронювання туристичної послуги / квитка шляхом формування Користувачем відповідного запиту на придбання туристичної послуги / квитка.

3.2. З метою придбання туристичної послуги / квитка за допомогою функціоналу Сайту, Користувач здійснює самостійний пошук та вибір туристичної послуги / квитка шляхом доступу до інформаційної системи, яка розміщена на сайті.

3.3. Всі етапи здійснення бронювання, в тому числі, але не виключно, вибір маршрутів і дат, вибір рейсів, умов перевезення, внесення даних Туристів і Користувача, вибір методів оплати – це виключно самостійний та усвідомлений вибір Користувача. Внесена Користувачем інформація під час здійснення бронювання автоматично фіксується в системі бронювання Агентства, глобальній системі бронювання та/або у внутрішній системі бронювання перевізника, туроператора чи іншого суб’єкта туристичної діяльності, для подальшого підтвердження бронювання та надання відповідних туристичних послуг.

При виборі туристичної послуги / квитка Користувач може врахувати рекомендації, пропозиції Агентства щодо придбання туристичної послуги / квитка, якщо такі були розміщені у вигляді реклами та/або інформаційних повідомлень на Сайті, в електронних листах чи в інших ресурсах.

3.4. Обравши туристичну послугу (квитки), Користувач здійснює його (їх) бронювання шляхом заповнення відповідної форми, передбаченої функціоналом Сайту, зазначаючи необхідну інформацію (прізвище, ім’я, по батькові Користувача (Туриста), адреса електронної пошти, номер телефону, інші дані, визначені Агентством та необхідні для надання відповідних послуг). Перелік даних, необхідних для здійснення бронювання на Сайті, може бути змінений Агентством на власний розсуд.

3.5. При оформленні бронювання та оформленні замовлення Користувач повинен заповнити всі поля, які позначені в системі як «обов'язкові» для заповнення.

3.6. Проставлення Користувачем відповідної відмітки («галочки») у спеціальному полі діалогового вікна при здійсненні замовлення туристичних послуг є достатнім доказом факту ознайомлення і згоди з умовами, визначеними в цьому Договорі, в тому числі достатнім доказом у будь-якому виді судочинства. Здійснення бронювання і проставлення відповідної позначки («галочки») номінально, тобто без фактичного ознайомлення з умовами, визначеними в цьому Договорі, може привести до несприятливих наслідків для Користувача та/або Туриста. Проставлення Користувачем відповідної позначки («галочки») у спеціальному полі діалогового вікна при здійсненні бронювання про ознайомлення та погодження з умовами цього Договору є безумовним і невід'ємним процесом здійснення бронювання. Агентство в будь-якому випадку рекомендує перед здійсненням замовлення туристичних послуг ознайомитися з усіма умовами цього Договору, правилами перевізника тощо.

3.7. Прийняттям (Акцептом) цієї Оферти Користувач підтверджує, що отримав інформацію про умови надання туристичних послуг відповідно до статті 19-1 Закону України «Про туризм» у повному обсязі, шляхом ознайомлення з такою інформацією на сайті https://www.vstours.ks.ua/ та/або отримання такої інформації Користувачем (Туристом) від Турагента / туроператора, до Акцепту цієї Оферти, а саме інформацію про:

1) місце надання туристичних послуг, програму туристичного обслуговування;

2) характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема, їх вид і категорію;

3) характеристику готелів та інших об'єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, у тому числі місце їх розташування, категорію, строки і порядок оплати готельного обслуговування;

4) види і способи забезпечення харчування під час туристичної подорожі;

5) мінімальну кількість туристів у групі, а також інформування туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи, не пізніше ніж за три дні до початку туристичної подорожі;

6) ціну туристичних послуг.

7) основні вимоги до оформлення в'їзних/виїзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі строк їх оформлення;

8) медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, зокрема протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і вік туристів, а також умови безпеки туристів у країні (місці) тимчасового перебування;

9) туроператора (турагента), його місцезнаходження, поштові реквізити, контактний телефон, наявність ліцензії на провадження туристичної діяльності та інші відомості відповідно до законодавства про захист прав споживачів;

10) керівника групи та засоби зв'язку з ним у разі здійснення туристичної подорожі за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої та/або малолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої або малолітньої особи прямого зв'язку з нею;

11) час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень та категорію місця, яке споживач займатиме в певному виді транспортного засобу;

12) види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів;

13) стан навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя;

14) назву, адресу та контактний телефон представництв туроператора або організації (організацій), уповноваженої туроператором на прийняття скарг і претензій туристів, а також адреси і телефони дипломатичних установ України у країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної подорожі;

15) порядок забезпечення туроператором обов'язкового та/або добровільного страхування туристів, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість та умови добровільного страхування витрат, пов'язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за ініціативою туриста, страхування майна;

16) розмір фінансового забезпечення туроператора (турагента) на випадок його неплатоспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.

3.8. Належне бронювання квитка та замовлення туристичних послуг зумовлює закріплення такого квитка (туристичних послуг) за конкретною фізичною особою (Туристом) за умови подальшої оплати їх вартості в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

3.9. Електронно-цифровий документ (квиток) надсилається Користувачеві на його адресу електронної пошти, вказану при оформленні бронювання. Електронно-цифровий документ (квиток) засвідчує придбання туристичної послуги (квитка) Користувачем та підтверджує право вказаних в документі осіб (Туристів) скористатися відповідною послугою.

Агентство не має зобов’язань щодо надсилання будь-яких електронно-цифрових документів до моменту отримання повної оплати від Користувача в порядку, визначеному цим Договором.

Деякі із електронно-цифрових документів потрібно обміняти на бланки квитків безпосередньо у касі перевізника перед використанням послуг перевезення. Користувач вважається повідомленим про те, що в разі нездійснення обміну електронно-цифрових документів на бланки квитків, у разі виникнення такої необхідності, Турист може бути не допущений перевізником до отримання послуги перевезення.

3.10. При здійсненні бронювання Користувач зобов’язується вказувати актуальну (дійсну) адресу електронної пошти, до якої Користувач має доступ на момент бронювання та оплати квитка. Агентство не несе відповідальності за неможливість отримання Користувачем та/або Туристом квитка (підтвердження бронювання) чи будь-які інші негативні наслідки, які настали чи можуть настати у зв’язку з порушенням Користувачем зобов’язання, встановленого у цьому пункті Договору.

3.11. Користувач зобов’язується перевіряти електронну пошту на предмет отримання електронно-цифрового бланку оплаченого квитка (іншого електронно-цифрового документа), а також інформацію, вказану в отриманому електронно-цифровому документі. Користувач (Турист) зобов’язується самостійно роздрукувати електронно-цифровий документ на паперових носіях. У випадку відсутності у Туриста документів, що посвідчують особу та інших документів, необхідних для використання туристичної послуги, а також дійсного квитка, виданого на ім’я Туриста, Туристу може бути відмовлено у наданні відповідних послуг. У такому випадку Агентство не несе жодної відповідальності за неможливість Туриста скористатися туристичною послугою.

3.12. Послуга вважається наданою Агентством належним чином і в повному обсязі з моменту надсилання Агентством оплаченого електронно-цифрового документа (квитка) на адресу електронної пошти Користувача. Часом відправлення електронно-цифрового документа вважаються дата і час, коли відправлення електронного документа не може бути скасовано Агентством. З цього моменту електронний документ вважається таким, що одержаний Користувачем.

3.13. При здійсненні бронювання та придбання туристичної послуги та/або квитка за допомогою функціоналу Сайту Користувач зобов’язується забезпечити умови, за яких ні Користувач, ні будь-які інші особи за сприяння Користувача не будуть вчиняти дій:

3.13.1. з копіювання або зміни програмного забезпечення, що забезпечує функціонування Сайту і надання Агентством послуг;

3.13.2. зі створення програм для ЕОМ, похідних від програмного забезпечення, яке забезпечує функціонування Сайту і надання Агентством послуг;

3.13.3. з проникнення в програмне забезпечення, яке забезпечує функціонування Сайту і надання Агентством послуг, з метою отримання вихідних кодів такого програмного забезпечення;

3.13.4. зі здійснення продажу, відступлення, надання в користування, передачі третім особам в будь-якій іншій формі прав щодо програмного забезпечення, яке забезпечує функціонування Сайту і надання Агентством послуг;

3.13.5. з модифікації програмного забезпечення, що забезпечує функціонування Сайту і надання Агентством послуг, в тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них;

3.13.6. інших дій, аналогічних переліченим вище, і які порушують права Агентства і третіх осіб.

3.14. Користувач, який порушує цей Договір, може отримати обмеження доступу до Сайту і сервісів Сайту на постійній або тимчасовій основі.

3.15. Користувач підтверджує, що він є правоздатним та володіє необхідним обсягом дієздатності для використання Сайту та здійснення бронювання.

3.16. Користувач надає згоду Агентству (його партнерам чи афілійованим особам) діяти від імені та на користь Користувача в якості його представника в процесі створення бронювання та оплати вартості замовлених туристичних послуг та/або квитків. Якщо цього вимагає придбання вибраних Користувачем послуг, цим Користувач надає згоду, підтверджує і розуміє, що списання коштів за послуги з його рахунку може здійснювати перевізник чи Агентство (його партнери чи афілійовані особи).

3.17. Користувач згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення бронювання, підписки на новини Агентства на електронну адресу або контактний номер телефону Користувача Агентством можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру.

3.18. Сторони погоджуються, що публікація змін та доповнень до цього Договору на Сайті вважаються доставленими адресату в належній формі.

3.19. Сторони погодилися, що документи чи інші матеріали, пов'язані з виконанням цього Договору, передані з використанням електронної пошти, мають юридичну силу.

 

 • 4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ АГЕНТСТВА

4.1. Вартість туристичних послуг та квитків діє з моменту опублікування на Сайті і може бути в будь-який момент змінена Агентством.

4.2. Агентство залишає за собою право встановлювати винятки з цінової політики в будь-який час, у тому числі шляхом проведення акцій. Агентство повідомляє інформацію про такі заходи у спосіб, обраний на власний розсуд, у тому числі за допомогою розміщення оголошення на Сайті чи за допомогою відповідних повідомлень, сповіщень.

4.3. Оплата здійснюється Користувачем шляхом використання платіжних систем або шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок Агентства.

4.4. Платіж вважається здійсненим Користувачем у момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи Агентства.

4.5. Користувач самостійно обирає зручний для себе спосіб оплати замовлених туристичних послуг та/або квитків серед доступних на Сайті на момент оплати. Методи та способи оплати, які не передбачені та недоступні на Сайті та попередньо не погоджені Агентством, для здійснення та підтвердження оплати не приймаються. Агентство має право забезпечувати один або кілька варіантів способів оплати бронювання. Агентство має право в будь-який час і на свій розсуд змінювати або видаляти будь-які способи оплати на Сайті без зобов'язання будь-яким чином спеціально повідомляти Користувачів і вносити зміни до цього Договору.

4.6. Обравши та підтвердивши спосіб оплати замовлених туристичних послуг та/або квитків, Користувач уповноважує Агентство (його партнерів чи афілійованих осіб) та/або платіжну систему списати із вказаної ним платіжної картки / банківського рахунку через обраний спосіб оплати повну вартість бронювання, вказану на Сайті, включно з сервісними зборами, комісіями, відповідними націнками за переказ коштів, сумою можливої конвертації та курсової різниці, які будуть застосовані до проведення оплати вказаного бронювання, а також уповноважує вказаних осіб використовувати платіжні та персональні дані Користувача для придбання замовлених Користувачем послуг (квитків), опрацювання повернення платежів, якщо це потрібно, та для інших цілей, які є необхідними для виконання умов цього Договору.

4.7. Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що на момент оплати бронювання Агентству невідомий розмір додаткових витрат за обробку платіжних транзакцій.

4.8. Агентство має право запросити у Користувача, а Користувач зобов'язується надати свою банківську виписку для вирішення спірних фінансових питань, пов'язаних з оплатою бронювання / послуг Агентства, а також для вирішення інших спірних фінансових питань.

4.9. Агентство не несе відповідальність за скасування бронювання та понесені з цим витрати Користувача через недостатність коштів на платіжній картці / банківському рахунку Користувача.

4.10. Розрахунки між Агентством та Користувачем проводяться в національній валюті України – гривні. Розрахунки між Користувачем та відповідними суб’єктами туристичної діяльності, перевізниками тощо проводяться / обробляються відповідно до встановлених суб’єктами туристичної діяльності, перевізниками тощо / банками-емітентами правил розрахунків. У цьому випадку валюта списання коштів з рахунку Користувача може відрізнятися від валюти, визначеної на Сайті.

4.11. Створюючи бронювання, Користувач погоджується з тим, що йому повідомлено умови формування вартості бронювання, валюту списання коштів з рахунку та умови оплати, та він беззастережно приймає визначені умови.

4.12. Користувач самостійно сплачує всі комісійні витрати, суми можливих конвертацій та курсових різниць та інші визначені витрати, які можуть бути додані до вартості бронювання емітентом платіжної картки / платіжною системою, оператором послуг платіжної інфраструктури. Користувач зобов’язується самостійно ознайомлюватися із правилами, тарифами та комісіями банку, курсами обміну валют та конвертації, які можуть бути застосовані до проведення оплати бронювання на Сайті.

4.13. Дата опрацювання платіжної транзакції Користувача може бути відмінною від дати проведення платежу на Сайті.

4.14. При здійсненні оплати банківськими картами, у разі необхідності повернення здійснюється на той же рахунок Користувача, з якого був зроблений первинний платіж, або інший, зазначений Користувачем рахунок.

 

 • 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Агентство має право:

5.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг.

5.1.2. Відмовити Користувачу в наданні послуг у разі неповної та/або несвоєчасної оплати послуг.

5.1.3. Вимагати відшкодовування Користувачем збитків, завданих Агентству неправомірними діями Користувача.

5.1.4. Відмовитися від Договору у випадку, якщо така відмова викликана дією обставин непереборної сили або винними діями (бездіяльністю) Користувача або Туриста.

5.1.5. Змінювати умови цього Договору. Інформація про такі зміни публікується Агентством на Сайті та/або в інформаційній розсилці. Згода Користувача здійснювати бронювання та замовлення послуг після будь-яких змін Договору означає його згоду з такими змінами та/або доповненнями.

5.1.6. Розміщувати рекламну та/або іншу інформацію в будь-якому розділі Сайту.

5.1.7. У разі порушення Користувачем умов цього Договору Агентство має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Користувача до Сайту в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачу такими діями.

5.1.8. Здійснювати розсилання Користувачам повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Користувачів, SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Користувачів та/або повідомлень Користувачу за допомогою месенджерів Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger тощо, які містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про діяльність Агентства, можливості Сайту щодо замовлення послуг, бронювання квитків тощо. При цьому Агентство зобов’язується забезпечити можливість відмови Користувача від отримання відповідних повідомлень.

5.1.9. Здійснювати модерацію всього контенту Сайту і в будь-який момент на свій розсуд видаляти його з розміщення на Сайті без пояснення причин.

5.1.10. Видаляти зі своїх серверів будь-яку інформацію або матеріали, які, на думку Агентства, є неприйнятними, небажаними або такими, що порушують цей Договір.

 

5.2. Агентство зобов'язується:

5.2.1. Здійснювати бронювання квитків та туристичних послуг згідно з відповідними запитами Користувача.

5.2.2. Надати Користувачу документ, що підтверджує оплату ним вартості  туристичних послуг згідно з умовами даного Договору.

5.2.3. Повертати Користувачу кошти, одержані як компенсація вартості за невикористаними авіаквитками відповідно до правил конкретного перевізника.

5.2.4. Надавати на письмову заяву Користувача інформацію про діяльність Агентства, в тому числі підтвердження фінансового забезпечення у вигляді банківської гарантії, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2.5. Не використовувати дані Користувача, отримані при здійсненні бронювання, в будь-яких корисливих цілях, що не відповідають умовам та меті цього Договору.

5.2.6. Не передавати електронну адресу та іншу інформацію про Користувача третім особам, крім випадків, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

5.2.7. Надавати Користувачу можливість отримання консультацій служби технічної підтримки Сайту по телефону та/або електронною поштою при вказівці Користувачем своїх контактних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними зі здійсненням замовлення туристичних послуг та бронювання квитків за допомогою функціоналу Сайту.

 

5.3. Користувач має право:

5.3.1. Отримати на адресу своєї електронної пошти електронно-цифровий документ (квиток) після повної оплати послуг, в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

5.3.2. Отримувати додаткову інформацію щодо діяльності Агентства у порядку і в строки, передбачені законодавством України.

5.3.3. Звертатися в службу технічної підтримки Агентства, повідомляючи при цьому свої контактні дані.

5.3.4. Вимагати від Агентства надання послуг відповідно до умов цього Договору.

5.3.5. Направляти інформацію Агентству за фактами порушення іншими Користувачами своїх зобов'язань, що випливають з умов укладених між ними договорів після використання сервісів Сайту.

5.3.6. Вільно обирати туристичні послуги при замовленні турпродукту.

 

5.4. Користувач зобов’язується:

5.4.1. Купувати (бронювати) туристичні послуги та/або квитки шляхом отримання відповідних послуг Агентства згідно з положеннями цього Договору.

5.4.2. Надавати Агентству повну і достовірну інформацію щодо прізвища, імені та по батькові Туриста, громадянства, дати і маршруту перевезення, а також іншу інформацію, яка необхідна для надання послуг Агентством. У разі виникнення  негативних наслідків з причини надання Користувачем недостовірних, недійсних,  неправильно оформлених та/або підроблених даних або документів та виникнення у  зв’язку з цим матеріальних витрат (збитків) Користувача, Агентство не несе  відповідальності за скасування (ануляцію) туру.

5.4.3. Сплачувати вартість туристичних послуг та/або квитків в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

5.4.4. Самостійно ознайомлюватися з інформацією про умови та порядок здійснення бронювання туристичних послуг та/або квитків за допомогою функціоналу Сайту.

5.4.5. Використовувати функціонал Сайту тільки в законних цілях, дотримуючись чинного законодавства України, а також не порушувати права та законні інтереси Агентства.

5.4.6. Не здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Сайту, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сайту, а також не здійснювати будь-які інші дії, що порушують права Агентства та/або третіх осіб.

5.4.7. Не порушувати, не блокувати чи іншим чином не завдавати шкоди будь-яким засобам безпеки Сайту.

5.4.8. Не використовувати Сайт для вчинення дій, спрямованих на підрив мережної безпеки і порушення роботи будь-яких програмно-технічних засобів, підключених до мережі Інтернет, а також вчинення мережевих атак на будь-які ресурси, доступні через мережу Інтернет, включаючи програмно-технічні засоби Сайту, але не обмежуючись ними.

5.4.9. Самостійно знайомитися на Сайті з інформацією, пов'язаною з наданням послуг, включаючи зміни і доповнення до цього Договору, що публікуються в порядку, зазначеному в розділі 7 даного Договору. Продовження користування сервісами після повідомлення на Сайті Агентством про зміну умов цього Договору та інших змін розглядається як згода Користувача з внесеними змінами і доповненнями, якщо інше прямо не передбачено цим Договором. Усі ризики, пов'язані з настанням несприятливих наслідків у результаті недотримання Користувачем вимог цього пункту, несе Користувач.

5.4.10. Відшкодовувати збитки, заподіяні Агентству своїми неправомірними діями.

5.4.11. Користувач при використанні сервісів та функціоналу Сайту усвідомлює і підтверджує, що:

5.4.11.1. Агентство не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням Користувача діяльності суб’єкта туристичної діяльності (перевізника, туристичного оператора тощо) щодо надання послуг перевезення;

5.4.11.2. Сайт є інтернет-майданчиком, на якому Агентство розміщує відповідні квитки перевізників та туристичні послуги суб’єктів туристичної діяльності, а також здійснює за допомогою сервісів дії, пов'язані з наданням можливості вибору Користувачем туристичних послуг та/або квитків для їх бронювання та оплати;

5.4.11.3. Агентство не несе відповідальності за якість і строки наданих відповідним суб’єктом туристичної діяльності туристичних послуг.

 

 • 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Агентство несе відповідальність за зміст інформації, розміщеної на Сайті Агентством та в інформаційних розсилках Агентства.

6.2. Агентство не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Сайту. Агентство не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збої сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Сайту.

6.3. Агентство не відповідає за відповідність Сайту загалом або його частин очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Сайту, припинення доступу Користувача до Сайту, з причин, пов'язаних із технічними збоями апаратного або програмного забезпечення, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки.

6.4. При порушенні Користувачем умов цього Договору Агентство залишає за собою право ініціювати обмеження доступу Користувача до Сайту на тимчасовій основі, а в разі грубого та/або неодноразового порушення умов цього Договору – відмовити в доступі до Сайту на постійній основі.

6.5. Агентство не несе відповідальності перед Користувачем, Туристом за обмеження доступу до Сайту, за припинення доступу до Сайту, якщо ці обмеження і припинення стали наслідком форс-мажорних обставин, вказаних у пункті 6.6 цього Договору.

6.6. Сторони не несуть відповідальності за будь-які зобов’язання, повністю або частково не виконані за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком форс-мажорних обставин, які виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, таким: війна, воєнні дії, революція, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, епідемії, пандемії, пожежі, повені, стихійні лиха, екстремальні погодні умови (повінь, землетрус, цунамі, інші стихійні  явища природи), погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, терористичні акти, захоплення заручників, введення надзвичайного стану, перебої в  енергопостачанні, дії або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів та/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних споруд зв'язку. Сторона, для якої створилася  неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних  обставин, зобов'язана в письмовій формі та негайно, але не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту їх настання, повідомити іншу Сторону про час настання і  припинення дії даних обставин. У випадку настання форс-мажорних обставин жодна  зі сторін не буде мати права на компенсацію іншою Стороною можливих збитків.

6.7. Агентство не несе відповідальності за будь-яку шкоду електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, спричинену або пов'язану з використанням Сайту Користувачем.

6.8. Агентство не несе відповідальності перед Користувачем, Туристом або будь-якими третіми особами за:

6.8.1. якість послуг, наданих суб’єктом туристичної діяльності або перевізником Користувачу (Туристу), виконання їх в строк;

6.8.2. відповідність законодавству України здійснюваної суб’єктом туристичної діяльності та перевізником діяльності з перевезення пасажирів та діяльності з надання туристичних послуг;

6.8.3. за зміну розкладу, відміну, затримку авіарейсу, заміну літака одного типу на інший, закриття аеропортів чи залізничних станцій з метеорологічних, технічних та інших причин (в тому числі з причин, пов’язаних із процедурою банкрутства (ліквідації) компанії-перевізника), що призвело до зміни програми поїздки чи інших наслідків, за транспортне перевезення Туристів, збереження документів та особистих речей Туристів, втрату або псування багажу під час перевезення. У даному випадку відповідальність за вищевикладене несе перевізник. Взаємовідносини між Туристами та перевізником регулюються договором на перевезення, підтвердженням укладення якого є видані Туристам квитки;

6.8.4. за неможливість здійснення Туристом поїздки, перенесення її на пізніші терміни, призупинення поїздки, шкоду, що викликана діями консульської, митної, міграційної служб України та зарубіжних країн.

6.8.5. за неповернення Туриста в  Україну після термінів закінчення обслуговування.  Усі фінансові претензії до Агентства (Турагента), пов'язані з еміграцією, чи  депортацією, іншими діями Туриста, які не відповідають програмі обслуговування і  потягли за собою додаткові витрати Агентства (Турагента), відшкодовуються  Туристом (Користувачем) та/або за його рахунок. При цьому Агентство (Турагент)  залишають за собою право стягнути з Туриста заподіяні йому збитки в судовому  порядку.

6.9. Відповідальність за надання страхових послуг несе відповідний страховик. При  настанні страхового випадку, претензії по збитках, компенсаціях мають  пред’являтися Туристом безпосередньо в страхову компанію, вказану в страховому  полісі.

6.10. У разі, якщо невиконанням, неналежним виконанням умов цього Договору Користувачем Агентству будуть заподіяні збитки, Користувач зобов’язується відшкодувати такі збитки в повному обсязі.

6.11. У разі, якщо внаслідок дій Користувача та/або Туриста до Агентства будуть застосовані штрафні санкції з боку третіх осіб, зокрема авіакомпаній, Користувач зобов’язується відшкодувати Агентству понесені ним витрати протягом 20 (двадцяти) банківських днів з моменту отримання від Агентства відповідної вимоги, в тому числі, але не виключно, витрати на оплату штрафних санкцій авіакомпаній.

6.12. У разі, якщо Турист повністю або частково не скористався туристичними послугами, квитками, придбаними за допомогою функціоналу Сайту, в тому числі з  причини хвороби чи дострокового припинення перебування в поїздці, Агентство не повертає Користувачу / Туристу суму сплачених Користувачем / Туристом коштів. Будь-які компенсації у цих випадках Користувачу / Туристу не виплачуються.

6.13. Агентство не несе відповідальності за послуги, додатково замовлені  Користувачем / Туристом і не передбачені даним Договором, а також не відшкодовує  витрати Туриста, пов'язані з їх споживанням.

6.14. Агентство не несе відповідальності за суб’єктивність сприйняття Користувачем / Туристом умов проживання та/або харчування, та/або перевезення, а також щодо  будь-яких незручностей у зв’язку з проведенням на території країни подорожі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт, які виконуються державними чи  приватними структурами.

6.15. У випадку порушення Туристом правил митного та прикордонного контролю, правил поведінки на борту літака, правил транспортних перевезень (зокрема, порушення правопорядку у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння), а також порушення інших загальноприйнятих правил поведінки, що стало причиною зняття Туриста з рейсу, затримки компетентними органами, доставляння (перебування) Туриста до медичних закладів країни призначення з вищевказаних причин, що призвело до додаткових матеріальних витрат Користувача або Туриста, Агентство не несе за це відповідальності, а вартість туру / квитка не повертається, і будь-які інші компенсації не виплачуються.

6.16. Користувач, який укладає цей Договір, представляє інтереси всіх осіб, для яких здійснене замовлення туристичних послуг та бронювання квитків, і несе відповідальність перед Агентством та цими особами за вибір послуг, правильність і достовірність повідомлених даних, своєчасну оплату послуг. Ризик недостатності повноважень у Користувача для укладення Договору щодо інших осіб несе Користувач.

6.17. Агентство не несе відповідальності за правильність оформлення закордонного паспорта Туриста.

6.18. Агентство не несе відповідальності за рішення (дії) прикордонних, митних служб країн, через (до) які (яких) подорожують Туристи, а також інших установ щодо неможливості в’їзду Туристів, відповідно до умов Договору, на територію цих країн. У даному випадку Користувач або Турист самостійно сплачують витрати, пов’язані з депортацією (вартість транспортного перевезення, адміністративні штрафи, неустойки та інші платежі).

6.19. У випадку невиїзду Туриста внаслідок втрати документів, запізнення на рейс з причин особистого характеру чи з інших причин, Агентство не несе відповідальності за такі дії (бездіяльність) і компенсації не виплачує.

6.20. Сплата неустойки за Договором може, за бажанням Агентства, відбуватися шляхом утримання її Агентством із сум, що підлягають поверненню Користувачу.

 

 • 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

7.1. Зміни та/або доповнення до Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням Агентства. Датою набрання чинності таких змін та/або доповнень до цього Договору є дата, визначена в них Агентством, але не раніше дати опублікування даних змін та/або доповнень на Сайті.

7.2. Текст змін та/або доповнень до Договору або його нова редакція доводиться до загального відома Агентством шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

7.3. У разі незгоди Користувача з унесеними змінами та/або доповненнями до цього Договору, Користувач має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення Агентства про відмову Користувача від подальшого використання Сайту, а також про незгоду з внесеними змінами та/або доповненнями або про неприєднання до нової редакції Договору або про відмову дотримуватися його умов.

7.4. Сторони домовляються, що відсутність письмових повідомлень про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору, визнається згодою і приєднанням Сторони до нової редакції Договору, до редакції Договору з урахуванням внесених змін та/або доповнень.

 

 • 8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори та розбіжності, що виникають за цим Договором, вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами із застосуванням норм чинного законодавства України.

8.2. Будь-який спір, що виникає в ході виконання цього Договору або у зв’язку з ним, не вирішений шляхом переговорів, підлягає розгляду в судовому порядку згідно з положеннями чинного законодавства України.

 

 • 9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Сторони погодили, що будь-яка інформація, що стосується Користувача, Агентства та/або їх уповноважених осіб, є конфіденційною інформацією і не може бути оприлюднена, будь-яким чином розкрита третім особам без відповідного письмового дозволу іншої Сторони.

9.2. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.

9.3. Сторони зобов’язуються вживати всіх необхідних заходів для захисту та збереження конфіденційної інформації від неправомірного використання, втрати, викрадення, публікації та будь-яких інших дій, які можуть привести до розголошення та/або втрати конфіденційної інформації.

9.4. Режим конфіденційності не поширюється на випадки, коли:

9.4.1. Сторони за взаємною письмовою згодою зроблять винятки з правила конфіденційності;

9.4.2. розголошення конфіденційної інформації є необхідною вимогою відповідно до чинного законодавства України або у зв’язку з вимогами, встановленими в результаті судового чи адміністративного процесу або будь-яким судовим чи урядовим актом;

9.4.3. інформація є чи стала загальновідомою не у зв’язку з неправомірними діями будь-якої із Сторін або отримана вiд третіх осіб без обмежень та без порушення умов цього Договору.

 

 • 10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

10.1. Підписанням цього Договору Користувач гарантує, що ним отримано згоду (дозвіл) Туристів на збір та обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі за кордон), знеособлення, знищення) Агентством персональних даних Туристів, які стали відомі Агентству під час укладання цього Договору чи протягом строку його дії відповідно до мети обробки персональних даних, зокрема, але не обмежуючись, для реалізації та захисту Агентством своїх прав та обов’язків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України, самостійного поширення Агентством будь-яких персональних даних Туристів, якщо такого поширення вимагає чинне законодавство.

10.2. Підписанням цього Договору Користувач надає Агентству згоду (дозвіл) на подальшу передачу третім особам, в тому числі перевізнику, туроператору, страховику тощо, персональних даних Туристів з метою збору, обробки та використання третіми особами персональних даних Туристів в обсязі та способами, передбаченими чинним законодавством України, та підтверджує, що не вимагатиме здійснення повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою, передбаченою даним Договором.

10.3. Обробка персональних даних за цим Договором необхідна виключно для цілей забезпечення надання туристичних послуг.

10.4. Агентство зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Туристів під час їх обробки. Агентство зобов’язується не допускати розголошення персональних даних Туристів, що стали відомі йому у зв’язку з виконанням цього Договору.

10.5. Підписанням цього Договору Користувач підтверджує, що він повідомив Туристам про їх права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету обробки персональних даних, інформацію про володільця / розпорядника персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних.

 

 • 11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором, відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, застосовними до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Користувач і Агентство, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони усвідомлюють і погоджуються, що недодержання Сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.

11.3. Сторони підтверджують, що цей Договір містить усі істотні умови, передбачені для договорів цього виду, і жодна зі Сторін не посилатиметься в майбутньому на недосягнення згоди щодо істотних умов договору як на підставу вважати його неукладеним або недійсним.

11.4. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору є недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.

11.5. Якщо не вказано інше, розміщені на Сайті об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі, але не виключно, тексти, програмне забезпечення, скрипти, графіка, фотографії, звуки, музика, відео, інтерактивні функції і товарні знаки, логотипи (за винятком логотипів Видавництв) є власністю Сайту. Користувач не може завантажувати, копіювати, змінювати, відтворювати, поширювати, передавати, транслювати, показувати, продавати, ліцензувати, перекладати, опубліковувати, виконувати чи іншим чином експлуатувати їх цілком або частинами для будь-яких інших цілей без попередньої письмової згоди Агентства.

11.6. З питань, не врегульованих положеннями цього Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.7. Цей Договір щодо кожного з Користувачів набирає чинності з моменту Акцепту Оферти в порядку, визначеному цим Договором.

 

АГЕНТСТВО:

Туристичне агентство
“Вокруг Света Tours”

Фізична особа – підприємець Новосадова Тетяна Леонідівна

РНОКПП: 2879213307

Адреса: 73000, вул. Небесної сотні, 19, м. Херсон, Україна

моб: +38 (099) 794-44-40; +38 (067) 497-33-43, +38 (050) 572-34-83

e-mail: office@vstours.ks.ua

Viber / WhatsApp: +38 (050) 541-41-51

/ Т. Л. Новосадова /

 

 

akkord
alf
alians
anex
coral
deltatravel
feeria
gto
incomatur
join_up
kandagar
mauenides
natali
orbita
pan_ukrain
pegas
reisen
shokolad
tez_tour
tpg
tui
zabugor